APO-audit

Kvalitetsutveckling för professionen

APO-audit

Denna medicinska audit är en verksamhetsbaserad process som från ett nerifrån perspektiv har som mål att öka vårdens och omsorgens kvalitet. Metoden innehåller fem huvudmoment.