Nya kvalitetsbarometern

en individbaserad brukarundersökning

Efter ett längre utvecklingsarbete har Blekinge FoU AB nu givit ut den första rapporten i serien Nya kvalitetsbarometern med ett antal förändringar för att fördjupa och bredda den tidigare Kvalitetsbarometern, som ursprungligen togs fram som en fortsättning på rapporten i projektet ”Sparstrategier i äldre- och handikappomsorg” vid Blekinge FoU-enhet.

Nya kvalitetsbarometern innebär en nyordning vad gäller rapportskrivning med utvecklad analys och layout med tonvikt på transparens och tillgänglighet.
Den styrka som Kvalitetsbarometern hela tiden haft i att spegla den individuella brukaren/kundens egna upplevelser av vården kommer vi att ytterligare framhäva.