Metodstöd inom kvalitativ forskning

Snabb och säker utskrift av intervjumaterial

Interaktiv databasbaserad intervjuanalys

Effektivt och enkelt
Du arbetar med en utskriven fullständig text där du enkelt markerar viktiga citat. Du får omgående tillbaka kategorisorterade citatsammanställningar. Detta medför att du får snabb överblick av materialet, analysarbetet underlättas och du arbetar själv mera effektivt och tidsbesparande. Vår metod är enkel, snabb och därmed kostnadseffektiv. Vår databas kommunicerar lätt med andra databaser eller statistikprogram.

Djupintervjuer, fokusgruppintervjuer, enkäter
Vi har erfarenheter inom dessa områden och kan ge dig namn på forskare, som har utnyttjat våra tjänster inom det område du själv arbetar. Tala med Lena så får du mer information och hänvisas till kollegor inom ditt område.

Lena Lennartsson, databearbetning/registrering och transkribering
Tel: 0454 – 326 105
E-mail: lena.lennartsson@blekingefou.se