Medarbetare

Mårten Wirén, Samordnare och seniorkonsult (bakgrund som nationell utredare, FoU-samordnare och förvaltningschef)

Lena Lennartsson, databearbetning/registrering och transkribering (bakgrund som FoU-assistent och läkarsekreterare)

Ingvar Ovhed, styrelseledamot, Med. Dr. med inriktning mot prevention och kvalitetsutveckling med clinical audit, specialist i allmänmedicin, bakgrund som FoU-ledare inom primärvård i Blekinge, FoU-arbete i Balticum och Nordvästra Ryssland.Eva Lena Strandberg, styrelseledamot, Med. Dr. med bakgrund som projektledare och FoU-medarbetare inom landsting och kommunal verksamhet.