Utveckling och Utbildning

Blekinge FoU erbjuder även olika former av konsultstöd – enskilt eller i grupp - i utvecklingsarbeten, vård- och omsorgsarbete.Exempelvis kan det handla om:- att vara samtalspartner och bollplank för förvaltningsledningar vid uttolkning av underlag, vid utarbetandet av handlingsalternativ och implementeringsarbete.


- att erbjuda mentorskap eller coaching för enskilda medarbetare- att erbjuda handledning för arbetsgrupper i vård- och omsorgsarbete- att organisera utbildningsinsatser